Tortillas


Home made Tortillas: Red corn Tortilla ( Tortilla de maiz rojo) , blue corn tortilla ( tortilla de maiz azul), white corn tortilla ( tortilla de maiz blanco). Flour Totilla ( tortilla de trigo